שעות פעילות

Open Hours

  • Sun 9:00 - 00:59 א'
  • Mon 9:00 - 00:59 ב'
  • Tues 9:00 - 00:59 ג'
  • Wednesd 9:00 - 00:59 ד'
  • Thurs 9:00 - 00:59 ה'
  • Fri 9:00 - 00:59 ו'
  • Satur 9:00 - 00:59 ש'

עבור אל
תפריט השתייה